Bizi izlə:

Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 0
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 0
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 0
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 0
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 0
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 0
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 0
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 0
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 0
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 0
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 0
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 0
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 0
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 0
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 0
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 0
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 0
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 0
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 0
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 0