Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 15
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 14
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 16
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 17
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 16
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 14
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 19
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 13
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 15
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 24
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 21
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 19
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 14
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 16
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 17
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 14
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 13
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 20
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 21
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 18