Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 10
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 10
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 10
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 10
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 12
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 8
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 12
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 11
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 10
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 19
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 15
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 11
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 8
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 10
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 12
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 9
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 10
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 13
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 12
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 13