KADR VƏ PERSONAL ANLAYIŞLARI ARASINDAKI FƏRQ

Kadr Və Heyət Anlayışı

Bu məqalədə insan resurslarının iki mühim termini: kadr və heyət anlayışları arasındakı fərqi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.

Peronal müəssisənin bütün insan resurslarını əhatə edir. Buraya əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirənlərdən tutmuş, sosial məzuniyyətdə olanlaradək hamı daxildir. Personal kadra da çevrilə bilər.

Kadr  - vakant vəzifəyə təyin ediləcək kənar şəxs (namizəd) və ya  şirkətdə həmin vəzifəyə keçirilməsi nəzərədə tutulan fktiki işçisi (personal).