ÖZƏLLƏŞMƏDƏ YENİ MƏHDUDİYYƏT

İndiyə qədər qüvvədə olan qanuna görə, gənclərin təhsili, tərbiyəsi, asudə vaxtının təşkili, fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliyyət göstərən obyektlər qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada özəlləşdirildikdən sonra 5 il müddətində onların funksional təyinatının dəyişdirilməsinə və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yol verilməyib.

Dəyişikliyə əsasən, bu müddət 2 dəfə artırılıb. Başqa sözlə, təhsili, tərbiyəsi, asudə vaxtının təşkili, fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliyyət göstərən obyektlər özəlləşdirildikdən sonra 10 il müddətində onların funksional təyinatının dəyişdirilməsi və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsi qadağandır.