SƏTƏMM xidmətləri

İşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ilk öncəliklərdən biri insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyidir.

SƏTƏMM-Sağlamlıq, Əməyin təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin təhlükəsizliyi mənasını verir

Əməyin Təhlükəsizliyi-İşin görülməsi zamanı işçinin xəsarət alma riskinin olmamasıdır

Ətraf mühitin mühafizəsi –  İş prosesində ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməmək və çirklənmənin qarşısını almaqdır.

Bizim tərəfimizdən görülən işlər bu ardıcıllıqla reallaşır:

 • SƏTƏMM vəziyyətinin təftişi
 • SƏTƏMM vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi
 • SƏTƏMM vəziyyətinin təhlil edilməsi
 • SƏTƏMM sənədlərinin hazırlanması
 • SƏTƏMM menecment sisteminin tətbiqi
 • SƏTƏMM sisteminin aktiv vəziyyətdə saxlanılması üçün konsultasiya dəstəyi

SƏTƏMM üzrə Xidmətlərimiz:


Qanunvericiliyə uyğun sənədlərin hazırlanması:

 • Şirkətdə SƏTƏMM siyasətinin hazırlanması
 • Təlimatların və prosedurların hazırlanması
 • Təlimatlandırma jurnallarının hazırlanması
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə illik planların və iş qrafiklərinin hazırlanması
 • Yanğın təhlükəsizliyinə dair sənədlərin hazırlanması
 • Yanğın təhlükəsizliyinə dair fəaliyyət planlarının hazırlanması

SƏTƏMM İdarəetmə sisteminin qurulması:

 • Əməyin mühafizəsi sənədlərinin tətbiq edilməsi
 • Risklərin qarşısının alınması üçün tədbirlərin hazırlanması
 • Bədbəxt hadisələrin aradan qaaldırılması sxemlərinin tətbiqi
 • Texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərin yoxlanılması və protokllaşdırılması
 • Praktik təlim-məşqlərin keçirilməsi
 • Naryad vərəqələrinin tətbiqi
 • İşçilər üçün ƏM və TT lartlarının tətbiqi
 • SƏTƏMM təlimlərinin keçirilməsi

Audit aparılması:

 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması vəziyyətinin monitorinqi (auditi, dəyərləndirilməsi)
 • SƏTƏMM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi
 • Yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin işçi vəziyyətinin yoxlanılması

Digər xidmətlər:

 • SƏTƏMM jurnallarının hazırlanması
 • Plakat və nişanların hazırlanması
 • Texniki təhlükəsizlik işarələnmələrinin aparılması


Bizə yazın Zəng edin