İnsan resurslarının idarə edilməsi

Təlim haqqında:
Təlimdə iştirak edərək sizlər İnsan Resursları sahəsinə aid fundamental bacarıqlara yiyələnəcək, hazır kadr kimi formalaşmış olacağsınız
Təlim proqramı:

Modul 1: İnsan resursları menecmentinin strateji yolları
- Menecment və idarəetmə anlayışlarının fərqi 
- Misyon, vizyon, strategiya, məqsəd və hədəflər
- PEST(LE), PDCA, Proses yanaşması
-BALIQ SKELETİ diaqramı, SWOT? PEST və PESTLE analizi
-Şirkətin İnsan Resursları üzrə siyasəti
-Praktik çalışma


Modul  2: İnsan resursları biznes tərəfdaşı(HRBP)
-Müxtəlif HRM modelləri
- Ulriçin 3 ayaq stul modeli, Ulrich's 3 leg stool mode
- HR BP nədir və onun şirkət üçün əhəmiyyəti (faydası)
- 4 konstentrik çevrə / 4 concentric circles
- HR menecer kimdir və ondan gözləntilər
-HR səriştəlik modeli 

Modul 3: İnsan resurslarının planlanması
- İR planlaşdırılması və ona olan tələbat (planlamanın əhəmiyyəti)
- İR planlaması şirkətin strateji planlamasının mühim hissəsidir 
- İR planlamasına təsir edən amillər(daxili və xarici faktorlar)
-  Ssenari Planlaşdırılması
- İnsan resurslarının planlanmasının mərhələləri
- Tələbatların proqnozlaşdırılması
- Delfi metodu

 Modul 4: İşə qəbul-Rekrutinq (Recruiting)
- İşə götürənin brendi(Employer branding)
- Daxili və xarici rekrutinq
- İş yeri modeli
-Vakansiya (vəzifə) profili
-Soft skilss / Hard skills
-İş elanı mətnində diqqət ediləcək mühüm məqamlar
-Recruiting, Researching, Headhunting və Preliminaring
-Outstaffing, Temporariy staffing, Employees leasing, Screening, Researching
-Praktik məşğələ
 
Modul 5: İş müsahibələri
- Müsahibənin mahiyyəti, strukturu və növləri
- Müsahibənin aparılmasında beynəlxalq təcrübə
- Müsahibə zamanı buraxılan səhvlər
- Gamification, Brainteaser interview, Behavioral interview
- Heyətin Psixoloji Seçimi. İnsanı oxuma taktikası
- Həmsöhbətin davranışı və yalanları
- Assessment center və Express assesment
- Star, Parla, DİSC, Rodger, Munro Fraser metodları, - LAB-profile
- Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi
- Komanda şəklində auditoriya çalışması - ETÜD 


Modul 6: Adaptasiya
- İşçilərin adaptasiyası
- Adaptasiya planı və adaptasiya proqramı (praktik çalışmalarla)
- Ümumi və fərdi adaptasiya planını necə  tərtib edilir
- Mentorluq və kouç sistemi arasında fərq
- Nəticənin ölçülməsi 


Modul 7: Əmək müqaviləsinin bağlanması, müqavilə müddəti və sınaq müddəti
- İşə qəbul üçün hansı sənədlər tələb edilir
- Əmək müqaviləsi necə olmalıdır
- Əmək müqaviləsinin müddəti 
- Sınaq müddəti  

 
Modul 8: Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi
- Əmək müqaviləsinin ləğvi (işdən azad) necə həyata keçirilir
- İşçinin öz təşəbbüsü ilə işdən azad edilməsi
- İşəgötürənin təşəbbüsü ilə işçinin işdən azad edilməsi
- Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 
- Müddətin bitməsinə görə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

Modul 9: İşçinin iş vaxtı necə olmalıdır
- İş vaxtı neçə saat olmalıdır
- Qısaldılmış iş vaxtı və natamam iş vaxtı
- İş vaxtından artıq iş (over time) 

Modul 10: İşçinin istirahət vaxtı necə olmalıdır
- İstirahət vaxtı necə tənzimlənir

Modul 11: İşçinin məzuniyyəti necə olmalıdır
- Ödənişsiz məzuniyyətin verilməsi 
- Təhsil məzuniyyətinin verilməsi 
- Analıq məzuniyyətinin verilməsi
- Əmək məzuniyyətinin verilməsi

Modul 12: ƏMAS elekteon portal və kadr kargüzarlığı
- İşə qəbulla bağlı sənədləşmə necə olmalıdır?
- İşə qəbul zamanı hansı sənədlər və niyə tələb edilir?
-  Əmək müqaviləsi necə tərtib edilir və bağlanılır
- Əmək müqaviləsinin uçotu necə aparılır
- Əmr və sərəncamlar necə tərtib edilir (yazılır) və rəsmiləşdirilir
- İşə qəbul necə sənədləşdirilir
- İşdən çıxarılma əmrləri necə tərtib edilməlidir
- Məzuniyyət verilməsi necə sənədləşdirilir və məzuniyyət əmrləri necə yazılır
- Ərizələrin yazılması
- Aktların yazılması
- Protokolların yazılması 
- Əmək kitabçalarının yazılması və uçotunun aparılması
- ƏMAS Elektron portalında icra edilən işlərin praktik şəkildə öyrədilməsi

Təlim müddəti 2  ay təşkil edir. Dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 1.5-2 saat müddətində keçirilir.

İlqar İbrahimov

ISO 9001 sertifikatına sahibdir. Fransada, Ukrayna və Belarusiyada ixtisasartırma keçmişdir.
HR Club Azerbaijan təsisçisidir.
 
HR menecment və keyfiyyət menecment sahəsində uzun illik iş təcrübəsinə malikdir. Azerspeed, VİER (Azercell & Ericsson), Bəhrə Biskvit Fabriki, Parabank ASC kimi bir sıra özəl şirkətlərdə İnsan Resursları üzrə rəhbər vəzifələrdə çalışmış, Nazirlər Kabinetinin İçərişəhər DTMQ İdarəsində hüquqşünas işləmişdir. Bakı–Qəbələ–Oğuz kəmərinin çəkilişində, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi, Standartlaşdırma Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən dövlət layihələrində ekspert kimi iştirak etmişdir. AS Group Investment, Kaspi Yıldız Holdinq, Çörək N1 (Gilan Holdinq), Romantic, Ledy Sharm, GRBS, AZUN, OVEN, Europian Tobacco, Koroğlu dağıtım şirkəti, Baku International Tobacco (Gilan Holdinq), Improtex Industries, MSDİS Holdinq, FAB boya, POLİMERLƏR, HİLL FAN, FABKİM, BƏYAZ ALÇI, Pizza-Mizza restoranlar şəbəkəsi, Puratos Baku, Besting, Mediplanet klinikası, və s. şirkətlər üçün HRM, ISO 9001 QMS, SƏTƏM üzrə konsultant və kouç xidmətləri göstərmişdir. 
 
İnsan resursları sahəsində 4 kitab müəllifidir.

Digər Təlimlər

Təlim proqramı:Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri:1.Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi2.Vergi Mə...


Təlimçi
Vasif A.

Təlim haqqında:Əmək məcəlləsi və Kadr kargüzarlığı təlimi ilə sizlər İnsan Resursları sahəsində biliklərinizi artıra bilərsinizTəlim Proqram...


Təlimçi
İlqar İ.

Bu təlim Mühasib və HR Mütəxəssislər  üçün nəzərdə tutulmuşdurTəlim proqramı:MODUL  1- Vəzifə maaşı ilə əməkhaqqı arasındakı fərq.- Mükafatl...


Təlimçi
İlqar İ.

Seminar programı:    - SƏTƏMM nədir?- SƏTƏMM üzrə normativ sənədlər (qanunvericilik və standartlar) - SƏTƏMM Sistemi (Occupational Health an...


Təlimçi
İlqar İ.