Vergi savadlılığı

Təlim proqramı:

Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri:

1.Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi

2.Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar

3.Bazar və transfer qiyməti

Vergi ödəyicisi, vergi agenti və  Dövlət vergi orqanları:

1.Vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri

2.Vergi agenti

3.Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər

4.Daimi nümayəndəlik.

5.Dövlət vergi orqanları və onların təyinatı

6.Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi

7.Vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri

8.Vergi orqanlarının digər dövlət hakimiyyəti orqanlarilə qarşılıqlı münasibəti

9.Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri və mənafelərin toqquşması

10.Kommersiya və (və ya) vergi sirri

Vergi nəzarəti və onun formaları:

1.Vergi ödəyicilərinin uçotu

2.Bankların vergi ödəyicilərinin uçotu ilə bağlı vəzifələri

3.Vergi yoxlamaları (kameral və səyyar) və maliyyə institutlarında vergi monitorinqi

4.Operativ vergi nəzarəti

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət:

1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları

2. Hesabatın və digər məlumatın təqdim edilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara görə maliyyə sanksiyaları

3. Vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları

4. Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər

5. Kredit təşkilatları və maliyyə institutlarına tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar:

1.Vergilər üzrə borcların alınması qaydası

2.Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları

3.Vergi ödəyiciləri ilə yazışma

4.Vergi ödəyiciləri tərəfindən uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanması

5.Vergi hesabatının tərtib edilməsi, verilməsi və hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması qaydası

6.Vergi ödəyiciləri ilə münasibətdə bankların və digər kredit təşkilatlarının vəzifələri

7.Vergi öhdəliyi və vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

8.Vergi ödəyicisi və vergi orqanı tərəfindən vergilərin hesablanması

9. Vergilərin ödənildiyi yer, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması.

10. Vergilər üzrə borcların ödənilməsi qaydası, əmlakın siyahıya alınması

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi:

1. Vergi ödəyiciləri

2.Vergitutma obyekti

3.Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir və Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir

4.Gəlir vergisinin dərəcəsi

5.Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi:

1.Vergi ödəyiciləri

2.Vergitutma obyekti

3.Mənfəət vergisinin dərəcəsi

4.Mənfəət vergisindən azadolmalar və güzəştlər

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid olan maddələr:

1. Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər

2. Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər

3. Amortizasiya ayırmaları və təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması

4. Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər

5. Gəlirin və xərcin uçotu qaydası

6. Maliyyə lizinqi

7. Bəyannamənin verilməsi

8. Ödəmə mənbəyində verginin tutulması vaxtı və qaydası

9. Cari vergi ödəmələri

Əlavə dəyər vergisi:

1.Əlavə dəyər vergisi anlayışı

2.Vergi ödəyiciləri

3.Qeydiyyat

4.Vergitutma obyekti

5.Vergi ödəməkdən azad edilmə, verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması və vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt

6.Malların təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer

7.Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi

8.Bəyannamələrin verilməsi və ƏDV-nin ödənilməsi

Əmlak və torpaq vergisi:

1.Vergi ödəyiciləri

2.Vergitutma obyektləri

3.Vergi dərəcələri

4.Vergi güzəştləri və azadolmalar

5.Vergilərin hesablanması və ödənilməsi

Sadələşdirilmiş vergi:

1.Vergi ödəyiciləri

2.Vergitutma obyektləri

3.Vergi dərəcələri

4.Vergi güzəştləri və azadolmalar

5.Vergilərin hesablanması və ödənilməsi

Hesabatların hazırlanması qaydası:

1. MV, GV, ÖMV, SV və ƏDV bəyənnaməsinin hazırlanması

Sosial sigorta, İşsizlik sigorta və Tibbi sigorta:

1.Sosial sığorta haqqında

2.İşsizlikdən sığorta haqqında

3.Tibbi sığorta haqqında

4.Əmək haqqı hesablanması zamanı məcburi tutulmalar

Təlim müddəti 4 ay (48 saat 16 dərs) təşkil edir

Vasif Aliyev

15 illik iş təcrübəsinə sahib olan Vasif  Əliyev vergi və mühasibat uçotu üzrə tanınmış mütəxəssislərindən biridir. F3, vergi uçotu, auditor  sertifikatlarına sahibdir.

Business House və AV Consultingin təsisçisi və direktorudur.

 

Bəhrə Biskvit Fabriki -də Daxili Audit Şöbəsinin rəisi, İmprotex Sirkətlər qrupunda Baş mühasib, Maliyyə meneceri, Archimod MMC-də Maliyyə direktoru kimi çalışmışdır.

 

BMW Azərbaycan filialı, Pmo.az, HR School, HB Güvən Klinikası, İmprotex Travel, Trucks and Buses, Finezza Catering, Maestro restoranı, Rovel Group, Pizza-Mizza restoranlar şəbəkəsi, MSDİS Holdinq, İnmesco, Skywell Azərbaycan filialı, Amo Group, Monopac, İstanbul Gold Hotel və digər şirkətlər üçün  maliyyə auditi, maliyyə, mühasibat və vergi uçotu üzrə consultant və kouç  xidmətləri göstərmişdir və hal hazırda da bu sahələr üzrə fəaliyyət göstərir.

 

Azərbaycan Universitetində “Maliyyə və iqtisadiyyat” kafedrasında müəllim kimi pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

 

İnsan Resursları Menecmenti - əmək məcəlləsinin şərhi və əmək haqqının hesablanması kitabının müəlliflərindən biridir.

Digər Təlimlər

Təlim haqqında:Əmək məcəlləsi və Kadr kargüzarlığı təlimi ilə sizlər İnsan Resursları sahəsində biliklərinizi artıra bilərsinizTəlim Proqram...


Təlimçi
İlqar İ.

Təlim haqqında:Təlimdə iştirak edərək sizlər İnsan Resursları sahəsinə aid fundamental bacarıqlara yiyələnəcək, hazır kadr kimi formalaşmış...


Təlimçi
İlqar İ.

Bu təlim Mühasib və HR Mütəxəssislər  üçün nəzərdə tutulmuşdurTəlim proqramı:MODUL  1- Vəzifə maaşı ilə əməkhaqqı arasındakı fərq.- Mükafatl...


Təlimçi
İlqar İ.

Seminar programı:    - SƏTƏMM nədir?- SƏTƏMM üzrə normativ sənədlər (qanunvericilik və standartlar) - SƏTƏMM Sistemi (Occupational Health an...


Təlimçi
İlqar İ.