İnsan Resurslarının idarə edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi qurulduqdan sonra, şirkətdə:
 - Personalın idarə edilməsi asanlaşır. 
 - Personal işə şüurlu yanaşmasına nail olunur; 
 - Personal işinə həvəslə yanaşır, mehriban əmək kollektivi formalaşır;
 - Personalın işdə yalnız iş haqqında fikirləşməsinə imkan yaradan tədbirlər sistemi həyata keçirilir və nəticədə keyfiyyət yüksəlir;
 - İşçilərdə şirkətin rəhbərliyinə olan inamı artır;
 - Kadr axınının qarşısı alınır, peşəkar, səriştəli və ixtisaslı kadrlardan ibarət komanda formalaşır.
 

İnsan resurslarının idarəedilməsi üzrə xidmətlərimiz:

Vəzifə və iş təlimatlarının işlənib hazırlanması   
İş analizinin aparılması, iş yükünün müəyyən edilməsi
İnsan resurslarının carı və perspektiv planların tərtib edilməsi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin qurulması
İşçi turnoverlərin (Kadr axını) səbəblərinin araşdırılmasə və təhlili
Yeni işçilərin adaptasiya proqramlarının hazırlanması
İstedad və bacarıqların izləmə xəritələrinin qurulması
Karyera inkişaf planlarının hazırlanması
İşçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Effektivlik göstəricilərinin sisteminin KPİ qurulması və tətbiqi
Təlim və inkişaf proqramlarının hazırlanması
Səriştəlik və peşəkarlıq modelinin hazırlanması
Bacarıq səviyyəsinə görə əməkhaqqı sisteminin qurulması (Greydinq)


Bizə yazın Zəng edin